Možnosti financování - Viladomy


PRŮBĚH FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

(Základní platební kalendář - výše a termíny splátek zohledňují jednotlivé fáze výstavby a stupeň rozestavěnosti.)

  • Rezervační poplatek (první část kupní ceny) ve výši 100.000 Kč vč. DPH při rezervaci nemovitosti splatný do 3 pracovních dnů od podpisu rezervační smlouvy;

 

  • Druhá část kupní ceny ve výši 10 % z kupní ceny ponížená o rezervační poplatek vč. DPH do 5 dnů po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní (podpis SoSBK v rezervační lhůtě);
  • Třetí část kupní ceny ve výši 35 % z kupní ceny vč. DPH do 30 dnů po oznámení o zápisu prohlášení vlastníka (dokončená hrubá stavba) do katastru nemovitostí;

 

  • Čtvrtá část kupní ceny ve výši 25 % z kupní ceny vč. DPH do 15 dnů po oznámení o dokončení vnitřních omítek;
  • Pátá část kupní ceny - doplatek ve výši 30 % z kupní ceny vč. DPH do 15 dnů po oznámení o nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí do advokátní úschovy. 
Vysvětlení pojmů:
Dokončením hrubé stavby = dokončení obvodových nosných konstrukcí a dokončení nosné konstrukce střechy.
Dokončením etapy vnitřních omítek = dokončení funkčních vrstev střechy, osazení oken, dokončení vnitřních příček, trubních rozvodů vzduchotechniky, vody, kanalizace, kabelových tras elektroinstalace, vnitřních omítek.

Aktuální nabídku bytů naleznete na www.viladomykaskada.cz.

Velmi rádi Vám pomůžeme s financováním
Vaší budoucí nemovitosti.

Neváhejte se prosím obrátit na paní Petru Fiřtovou, poradkyni pro privátní klientelu Oberbank AG.
Adresa pobočky banky:
Masarykovo náměstí 10
586 01 Jihlava


Tel.: +420 567 144 223
Mobil: +420 724 152 644

E-mail: petra.firtova@oberbank.cz
Web: www.oberbank.cz